Diresaun PDIM Municipio Ainaro Aprezenta Dezenho turismu Kei-Lelo no Bolmeta ba Autoridade Municipio Ainaro.
Fatin turismu Kei-Lelo sei sai fatin turimu komunitaria no Bolmeta sei sai fatin kolam ikan hodi bele aumenta rendimentu ekonomia.

 width=

© 2024 Administrasaun Munisípiu Ainaro